Provider facility background
Shubra Srinivas, MD

Shubra Srinivas, MD

Hospitalist